Podaj dane podmiotu

Dane podstawowe
Adres rejestracji
Adres do korespondencji
Dane osoby obsługującej Elektroniczną Giełdę Kapitału
Dane logowania
Oświadczam, że:
  • podane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym oraz, że nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • posiadam zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych i jestem uprawniony do założenia konta użytkownika w imieniu wskazanego powyżej podmiotu na Elektronicznej Giełdzie Kapitału,
  • zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się go przestrzegać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Kapitału spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Bydgoszczy w celu wykonania umowy, w tym przetwarzania tych danych w przyszłości zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (t.j. - Dz.U. z 2015 r.poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

Zostałem poinformowany, iż podanie informacji jest dobrowolne oraz, iż mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o., 85-792 Bydgoszcz ul. Tuchołkowej 1/27, e-mail info@centrumkapitalu.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany powyżej informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług, informacji handlowych o nowych usługach serwisu, a także na wykorzystanie podanych informacji w celach statystycznych i marketingowych. Wyrażam zgodę na publikowanie danych obejmujących nazwę (firmę), nip i regon (jeżeli dotyczy), imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu na Elektronicznej Giełdzie Kapitału na stronie www.gieldakapitalu.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Elektronicznej Giełdy Kapitału.