Profesjonalna lokata

Na Elektronicznej Giełdzie Kapitału Wystawiający korzystający z Profesjonalnej Lokaty, zakładają aukcje wskazując jaką kwotę i na jaki okres chcą zdeponować w banku, a Przystępujący, czyli banki które oferują opłacalne dla nich oprocentowanie tej lokaty.

Wystawiającymi są różne podmioty dysponujące wolnymi środkami pieniężnymi. Wystawiającymi mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe lub inne podmioty dysponujące wolnymi środkami pieniężnymi.

Przystępującymi są przede wszystkim instytucje nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w których lokaty mogą zakładać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Wystawiający mają możliwość wykluczenia z aukcji podmiotów, które nie spełniają tego kryterium lub dopuszczenia do aukcji wskazanych imiennie podmiotów.

W efekcie licytacji powstaje zobowiązanie po stronie Wystawiającego do przekazania określonej kwoty w depozyt bankowy zwycięskiemu Przystępującemu na wskazany w warunkach licytacji okres, natomiast po stronie Przystępującego przyjęcie środków pieniężnych za zaoferowanym wynagrodzeniem.

Kalkulator - sprawdź, ile możesz zyskać


Wystawiający i Przystępujący określają w umowie z operatorem portalu opcję systemu rozliczeń wybierając jeden z trzech wariantów (*1- opłata prowizyjna, 2- opłata abonamentowa ze względu na czas trwania umowy, 3- opłata abonamentowa ze względu na liczbę wykupionych aukcji).

* - OPŁATA PROWIZYJNA DOSTĘPNA TYLKO DLA PROFILU WYSTAWIAJĄCEGO.

W przypadku wyboru przez wystawiającego wariantu nr 1 - opłaty prowizyjnej, po aukcji zakończonej powodzeniem naliczone zostaną opłaty w wysokości 10% rzeczywistego zwiększenia dochodu z lokaty dzięki skorzystaniu z Elektronicznej Giełdy Kapitału.

W przypadku wyboru wariantu nr 2 - opłata abonamentowa ze względu na czas trwania umowy (liczba m-cy: 1 m-c, 3 m-ce, 6 m-cy, 12 m-cy) taki sam dla obu typów kont, wystawiającego i przystępującego - faktura i płatność z góry wg cennika ustalonego przez operatora.

W przypadku wyboru wariantu nr 3 - opłata abonamentowa ze względu na ilość aukcji (liczba aukcji: 3, 10 lub 50) taki sam dla obu typów kont, wystawiającego i przystępującego - faktura i płatność z góry za wykupiona liczbę aukcji (wystawionych lub takich, w których została złożona oferta) wg cennika ustalonego przez operatora.

Sposoby naliczania opłat można sprawdzić po wybraniu jednego z powyższych kalkulatorów.

Klienci korzystający z Elektronicznej Giełdy Kapitału nie ponoszą kosztów obowiązkowych wiadomości SMS zaimplementowanych w systemie, a pozwalających na weryfikację operacji realizowanych w systemie.